Měření krevního tlaku

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) je jedním z nejčastějších onemocnění u dospělé populace vyspělých zemí, tedy i u nás. Její četnost dosahuje alarmujících 20-50%! a patří mezi nejzávažnější rizikové faktory ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) nebo renálních chorob. Jeho záludnost spočívá hlavně v tom, že nebolí... a může se proto dlouho nepozorovaně rozvíjet. Přitom jeho včasná a účinná kontrola jednoznačně přispívá ke snížení nemocnosti a úmrtnosti u těchto chorob.

   ...a co Vy?Znáte hodnotu svého krevního tlaku?

V naší lékárně Vám zdarma nabízíme možnost pravidelného měření TK a také konzultační činnost zaměřenou na správné provádění tohoto měření a  vyhodnocení výsledků. Také Vám rádi poradíme s výběrem nejvhodnějšího měřícího přístroje a jeho obsluhou, včetně názorné ukázky.

Přijďte si k nám změřit svůj tlak.

 Kontakt

Lékárna Herba

Bystřice 1501
739 95

558 98 66 88