Lékové interakce

Naši lékárníci jsou schopni Vám poradit a minimalizovat riziko lékových interakcí.

Mnohdy se Vám stane, že v situaci, kdy lékař zjišťuje Vaši anamnézu a ptá se na léky, které Vám předepsali jiní lékaři, zapomenete, co všechno vlastně užíváte. Lékaři v současné době nemají propojený pacientský informační systém, a pokud jim to neřeknete, nemohou tušit, že berete ještě něco dalšího. Dostanete se tak do situace, kdy každý z lékařů Vám v dobré víře předepíše léky, aniž tuší, že užíváte ještě další léky, které se s nově předepsanými dostanou do vzájemné interakce.

V tento okamžik je Váš rodinný lékárník jediný, kdo může zatáhnout za záchrannou brzdu a upozornit Vás, případně i Vašeho lékaře, že Vaše léky budou mít enormní nežádoucí účinky.

K tomu ovšem musíme znát historii všech Vašich nákupů léků i potravinových doplňků. A to je možné pouze v případě, že budete nakupovat pouze u nás. V opačném případě nebudeme mít dostatek relevantních informací a nebudeme schopni efektivně pečovat o Vaše zdraví.

Léková interakce nastává v případě, kdy při současném podávání dvou nebo více léků dochází ke změně účinku některého z nich. Příčinou změněného účinku může být i potrava, nápoje nebo jiné chemické látky, které se dostanou do organizmu z okolí. V důsledku lékových interakcí se léky mohou stát příčinou toxicity a nežádoucích účinků léků.

Nežádoucí účinky léčiv jsou závislé na počtu současně podaných léků. Čím jich člověk dostane více, tím je riziko nežádoucích účinků vyšší.

Lékové interakce mohou být zapříčiněny i samoléčitelstvím, o němž většinou ošetřující lékař není informován. Vyšší výskyt interakcí léčiv se objevuje u starých lidí, také u chronicky a těžce nemocných.

Incidence interakcí je také závislá na počtu podávaných léků, genetické dispozic člověka a současně probíhajícího onemocnění (např. onemocnění jater, ledvin, horečka). 

V článku jsou použity některé citace z článku Doc. MUDr. Milana Grundmanna, CSc. z Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice v Ostravě

 Kontakt

Lékárna Herba

Bystřice 1501
739 95

558 98 66 88